ŠTA JE SINDIKAT ?

            To je  “Grupa radnika koji zajedno djeluju kako bi unaprijedili zajedničke interese“. Ona može da se složi u svojim zajedničkim potrebama i pitanjima, a zatim zajednički da djeluje na mnogobrojne načine kako bi postigla ciljeve.

 

            Kroz prošlost radnici su se suprostavljali svojim poslodavcima prekidajući svoj rad,određivali cijenu svoga rada i odbijali raditi za poslodavce koji nisu plaćali tu cijenu. Radnici su formirali organizacije kao bi zaštitili i unaprijedili svoje interese,prvo na nivou određenog zanata ili radne sposobnosti, a potom i preko državnih granica kako bi se suprotstavili izazovima globalizacije tržišta.

Razvojem ekonomije i njenim izrastanjem u regionalna i globalna tržišta  i Sindikat je bio suočen sa izazovom promjena veoma teškim za njega. Stoga je morao pronaći načina  kako bi imao glas i moć da uspješno djeluje.

 

            Osnovni element sindikalizma je rad na radnom mjestu kroz koji će poboljšati radne uvjete, standard života , ekonomsku sigurnost i prava na radu. Postizanje ovih ciljeva želja je svakog radnika.

Zakonsko pravo radnika je da se udružuju ali to nije uvijek jednostavan zadatak. Različita porijekla,radne sposobnosti i starosne dobi nije lako uskladiti kako bi se te razlike prevazišle i kako bi se uzdigli iznad ličnih interesa u korist zajedničkih. S toga je veoma bitno da radnici shvate da zajedno imaju više snage, više moći i sposobnosti da zajedno postignu više nego što bi to mogli pojedinačno.

Postoje mnoge prepreke da bi se ovo postiglo a to mogu potvrditi svi oni koji su bili u sindikatu ili bili izabrani da njim rukovode.

Samo sa prevaziđenim razlikama i zajedničkim glasom imat će moć za pregovore o kolektivnom ugovoru koji uspostavlja bolje plate i radne uvjete i sprječava diskriminaciju pojedinačnih radnika.

 

            Poželjno je da radnici pripadaju istom granskom sindikatu čime se povećava njegova moć. Sa gustoćom od 60 do 80 % pripadnosti sindikatu radnici imaju značajnu kontrolu nad ponudom i cijenom rada. Sindikat treba da organizira radnike  i da predstavlja njihove interese na nivou firme, grane i na nivou države.

Veoma je važno za pregovaračkim stolom u razgovoru sa predstavnicima poslodavaca znati komunicirati, slušati, davati prave argumente, znati pronaći kompromis i ostati uporan kod osnovnih zahtjeva.

Od dobre plaće i sigurnog radnog mjesta korist ima i zajednica preko veće porezne osnove, kao i radnik koji preko održavanja svog mjesta stanovanja ima  mogućnosti plaćanja roba i usluga.

 

              Djelovanje sindikata mora biti otvoreno i transparentno kroz svoje izabrane institucije  i sposobne rukovodioce.

 

              Cilj sindikata treba da bude zaštita radničkih prava, poboljšanje radnih uvjeta  i plaća kroz plansko djelovanje.

 

 

 

              ŽIVOTOPIS SINDIKATA MUP-a ZE – DO KANTONA

 

 

              Datum početka življenja i djelovanja Sindikata policije u MUP-u ZE –DO Kantona veže se za Osnivačku skupštinu Sindikata policije  koja je održana 25. 05. 1996 godine u Zenici.

Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 37 delegata. U prvo radno predsjedništvo izabrani su Nihad Pašalić, Rizah Čušković i Izudin Hasančević, a u upravni odbor imenovano je 11. članova.

Na toj osnivačkoj skupštini određeni su pravci rada i djelovanja novoformiranog sindikata, njegov način organiziranja i rada. Od tada, kroz  OO Sindikata po policijskim upravama i policijskim stanicama  MUP-a ZE-DO Kantona, svoja prava i interese ostvaruje brojno članstvo kroz svoj direktan rad i djelovanje ili preko izabranih povjerenika .

 

 

              AKTUALNO RUKOVODSTVO SINDIKATA

 

              Predsjednik Elvedin Mioč

              Predsjednok Skupštine Nermin Bečić

              Zamjenik predsjednika Krunoslav Gerbic

              Sekretar KO  sindikata policije Žana Šanjta

              Blagajnik KO sindikata policije Kolašević-Ramić Semra

              Pomoćnik za socijalna pitanja Kemal Kobilica

              Predsjednik fonda solidarnosti

              Predsjednik kase uzajamne pomoći Midhat Sakić

 

 

             PREDSJEDNICI SINDIKALNIH ORGANIZACIJA :

 

             PS BREZA                 Jusić Smail

             PS DOBOJ JUG        Delić Elvir

             PS KAKANJ               Meho Amidžić

             PS MAGLAJ               Krnjić Dragan

             PS OLOVO               Belet Asif

             PS TEŠANJ               Almir Salkičević

             PS USORA                Ilija Mikulić

             PS VAREŠ                 Ganić Hidajet

             PS VISOKO               Toni Petković

             PS ZAVIDOVIĆI          Imširević Avdija

             PS ŽEPČE                 Marko Boros

             PU I  ZENICA              Ibro Begović

             MUP sjedište              Jarić Edin

 

 

 

            PREDSTAVLJANJE OSNOVNIH ORGANIZACIJA  SINDIKATA MUP-a ZE-DO KANTONA

 

            Predstavljamo vam nekoliko  OO Sindikata, a ostale ćemo predstaviti u narednom vremenskom razdoblju.

 

 

            OO SINDIKATA PS TEŠANJ

 

          U osvrtu na OO Sindikata PS Tešanj bazirat ćemo se na period od osnivanja Sindikata policije MUP-a ZE-DO Kantona.

Od samog osnivanja Sindikata policije MUP-a ZE-DO Kantona OO Sindikata PS Tešanj je punopravni član ovog Sindikata gdje u Upravnom odboru/ Kantonalni odbor Sindikata MUP-a ZE-DO Kantona / ovog tijela ima kontinuirano prisustvo preko svojih predstavnika.

Prvi sindikalni povjerenik i predstavnik u K-odboru OO Sindikata PS Tešanj bio je policijski službenik Čeman Azem, a zatim policijski službenici  Cerovac Husein i Hasanić Senad,Kopić Almir.Sadašnji povjerenik ove OO Sindikata je Salkičević Almir.

OO Sindikata PS Tešanj smještena je u zgradi PS Tešanj, u ulici Braće Pobrića br 1 , u gradu Tešnju. Trenutno ova sindikalna baza broji preko 100 članova .

U proteklom periodu ova baza je ostvarila kontakte sa drugim organizacijama na području općine . Tako je već postala tradicija da se svake godine zajedno sa Crvenim križom općine Tešanj organizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi kako u prostorijama PS Tešanj tako i u prostorijama opće bolnice Tešanj.

Pored navedenog, svake godine se iz sindikalnih sredstava organizuje podjela novogodišnjih paketića, a tradicionalno se vrši i ispraćaj zaposlenika u penziju , obilježava 8 Mart, organizuje druženje radnika i dr..

 

 

           OO SINDIKATA  PP USORA

 

           Policijska postaja Usora  je utemeljena dana 21. 12. 1993. godine, tijekom utemeljenja općine Usora.

Danom utemeljenja policijska postaja Usora je dobila status samostalne policijske postaje pri tadašnjoj Hrvatskoj republici Herceg – Bosni, i brojila je 64 djelatnika sa Odjelom upravno- pravnih poslova i Odjelom kriminalističke policije.

Dana 16. 02 . 1998. godine postaja se integrira u MUP ZE-DO Županije, dobivši status Policijske uprave Usora i isti zadržava sve do 2002. godine kada, sukladno postojećoj sistematizaciji, dobija status Policijske postaje Usora kakav ima i danas.

Danas ova Postaja broji 36. djelatnika, te zajedno sa Odsjekom za administraciju i Odsjekom za podršku ima 44 djelatnika, od čega su 32 članovi Sindikata.

Policijska postaja Usora je smještena u naseljenom mjestu Sivša, te djeluje na prostoru općine Usora koja graniči sa općinama Tešanj, Doboj-Jug i većim dijelom sa Republikom Srpskom.

Od svog osnutka OO Sindikata aktivno sudjeluje u svim projektima vezanim za iznalaženje boljih uvjeta življenja svih uposlenika  u MUP-u ZE – DO Županije.

 

 

 

            OO SINDIKATA PS VAREŠ

 

           PS Vareš  se nalazi  u gornjem gradu, smještena  na regionalnom putu Podlugovi-Breza-Olovo. Općina Vareš prostorno pokriva veću teritoriju, koja graniči sa općinama Kakanj, Olovo, Ilijaš, Breza i Visoko.

Ovom prilikom posebno moramo istaći 1998. godine, kada je na ovim prostorima, među prvim, konstituirana multietnička policija, spajanjem tadašnjih SJB Vareš i PS Daštansko-Vareš, nakon čega su policajci Hrvatske i Bošnjačke nacionalnosti zajedno počeli da obavljaju policijski posao na opće zadovoljstvo svih građana općine Vareš.

U proteklom periodu, od uspostavljanja zajedničke policije, nije evidentiran niti jedan problem među zaposlenim u PS Vareš, koji bi se mogao okarakterisati po nacionalnoj ili vjerskoj netrepeljivosti, te naprotiv čitav kolektiv predstavlja jednu zdravu sredinu u kojoj svako može ispoljavati svoju vjersku ili nacionalnu opredjeljenost, a u većini slučajeva vjerski praznici zajedno se proslave i čestitaju od strane svih zaposlenih.

Sindikalni povjerenik Ganić Hidajet, rođen je 25.11.1965. godine u Varešu, zapolen u Odjelu krim. policije od 1995. godine, član je Sindikata od osnivanja.

 

 

  

             OO SINDIKATA PS MAGLAJ

 

             U sindikalnoj organizaciji PS Maglaj trenutno je od ukupno 106 uposlenih u Sindikat učlanjeno 105 službenika, a od navedenog broja u fond solidarnosti učlanjeno je 70% službenika i namještenika.Ovakva zastupljenost u članstvu Sindikata i Fondu solidarnosti  je odraz provedenih aktivnosti sindikalnog povjereništva OO Sindikata PS Maglaj i Kantonalnog odbora Sindikata policije MUP-a ZE-DO Kantona.

Sindikalno povjereništvo PS Maglaj je zajedno sa Kantonalnim odborom Sindikata policije  stalno vodilo brigu o svim članovima  Sindikata,  uključivalo se u probleme izvršavanja redovnih  poslova i zadataka  i vodilo brigu oko svojih   bolesnih članova  i  problema  njihovih porodica.

Redovno su vršeni obilasci članova Sindikata  PS Maglaj za vrijeme odsustva sa posla, usljed bolesti, smrtnih slučajeva kao i drugih problema u kojima su se zatekli te u skladu sa mogućnostima i Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava pružana novčana pomoć

Sindikalno povjerenstvo redovno prezentira  članstvu rad Sindikata policije MUP-a ZE-DO Kantona i ističe sve aktivnosti koje preduzima Sindikat u cilju poboljšanja statusa uposlenih kao i njihovih radnih prava.

Sindikalnu organizaciju PS Maglaj vodi policijski službenik Dragan Krnjić.

 

 

 

            OO SINDIKATA PS BREZA

 

           Policijska stanica Breza otpočela je svoje djelovanje završetkom Drugog Svjetskog rata kao tadašnje stanično Odjeljenje milicije Visoko.Sjedište joj je dugo godina bilo u Župnoj kući u blizini Katoličke crkve u Brezi.

Sredinom sedamdesetih godina prerasta u Općinski sekretarijat unutrašnjih poslova i do početka 1990. godine djeluje kao organ Uprave Skupštine općine Breza.U to vrijeme preseljava se u nove prostorije u ulici Hasana Kafije na broj 1. gdje se i sada nalazi.

Od 1990. godine djeluje kao organizaciona jedinica Centra službi bezbijednosti Sarajevo u čijem sastavu djeluje i tokom rata, sve do 1996. godine.Novim ustrojem ulazi u sastav MUP-a ZE –DO Kantona  pod nazivom PU Breza, a kasnije postaje PS Breza i ulazi u sastav PU Visoko skupa sa svojim Odsjekom za podršku.

U okviru PS Breza kontinuirano djeluje OO Sindikata  u cilju rješavanja problematike sa kojom se suočavaju policijski službenici i namještenici kao i u zaštiti njihovih radnih prava. Preko svoga povjerenika ostvaruje uspješnu suradnju sa Kantonalnim odborom Sindikata policije MUP-a ZE-DO Kantona. Sadašnji povjerenik ove OO Sindikata je Jusić Smail, referent za putne isprave u odsjeku za administraciju. Isti je svoje sindikalno djelovanje otpočeo od samog osnutka, a za povjerenika je izabran 2005. godine. 

 

 

  

           OO SINDIKATA PS ZAVIDOVIĆI

 

           PS Zavidovići čine 133 policijska službenika i namještenika na staničnom području podijeljenom na 16. patrolnih sektora. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine općina Zavidovići je brojala preko 57.000 stanovnika sa nacionalnom  zastupljenošču  Bošnjaka od 60,08 %, Srba 20,36 % ,Hrvata 13,15%. Kao Jugosloveni izjasnilo se 4,73 %, a u ostale 1%. Rarnim dešavanjima ova demografska slika se znatno izmijenila kroz broj i strukturu stanovništva. I pored gore navedene promjene trenutni međunacionalni odnosi mogu se ocijeniti kao zadovoljavajući, čemu je sigurno znatno doprinijela svojim radom i djelovanjem i PS Zavidovići.

PS pokriva područje od 542 kvadratna kilometra sa znatnom koncentracijom stanovništva u urbanoj sredini.

U sklopu PS Zavidovići djeluje OO Sondikata od njegovog osnutka,  uključujući se u ukupnu problematiku sa kojom se susreću policijski službenici i namještenici te koordinirajući svoj rad sa Kantonalnim odborom policije MUP-a ZE-DO Kantona.

U svome radu OO Sindikata  PS Zavidovići težište stavlja na radnička  prava i poboljšanje materijalnog stanja svog članstva. U njemom sastavu je preko 70 % službenika policije i namještenika a znatan dio učlanjen je i u Fond solidarnosti. Sindikalni povjerennik za ovu OO Sindikata je Avdija Imširović koji je na tu dužnost izabran 2006. godine.

 

 

 

           OO SINDIKATA PU ŽEPČE

 

          U sastavu MUP-a ZE-DO Kantona, pored ostalih PU, nalazi se i PU Žepče.Teritorija općine Žepče zauzima površinu od 350 kvadratnih kilometara, sa 33.000. stanovnika koji na njoj žive.

Kroz prostor PU Žepče, u dužini od 27.600  metara proteže se magistralni put  M-17, regionalni put Žepče – Zavidovići u dužini od 10.000 metara, kao I regionalni put Perkovići - Tešanj u dužini od 6.000 metara.

Od implementacije policije na području općine Žepče, realizovana su dva značajna projekta koji se odnose na jačanje sigurnosti u zajednici.

Projekti su realizovani u saradnji sa Engleskom vladinom organizacijom DFID I Švicarskom vladinom organizacijom SDC. U sklopu realizacije tih projekata održan je veći broj sastanaka po svim školama na području PU Žepče, kroz koje se znatno unaprijedio rad sa zajednicom.

Uz pomoć navedenih organizacija izvršena je i rekonstrukcija prostorija dežurne službe, kao i drugih prosturija unutar zgrade PU Žepče, što je znatno unaprijedilo rad službenika policije I namještenika u PU Žepče.

OO Sindikata PU Žepče vodila je niz aktivnosti unutar  PU  i preko svog povjerenika u  Kantonalnom odboru Sindikata MUP-a ZE –DO Kantona.

Sindikalni povjerenik u  PU Žepče je policijski službenik Marko Boros.

 

 

 

Evidencioni list - pristupnica sindikatu MUP-a ZDK

  Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova

  Zeničko-dobojskog kantona

  Trg Bosne i Hercegovine broj 6.

  ZENICA

  E-mail: sindikatmupzdk@bih.net.ba        tel./fax: 032 241 426  

Copyright  ©  2011.

Kopiranje sadržaja dozvoljeno

uz navođenje izvora:

www.sindikatpolicijemupzdk.ba